Kiełznanie kota na wykresie

Link do artykułu: https://zarobmy.se/kielznanie-kota-na-wykresie/

Tekst o konsekwencjach psychologicznych i redystrybucji w prowadzeniu przedsiębiorstw. Wykres jaki jest każdy widzi, górki ma i dołki. Dołki względne mamy gdy wydatki okazały się zbyt hojne względem potrzeb rynku, a bezwzględne gdy rynek się skurczył, górki względne gdy udało się wysileniem mocy korelującej, prolopracy i taniości materiałów z energią…