Mechanika tworzenia mempleksów (przedsiębiorczość)


#1

Link do artykułu: https://zarobmy.se/mechanika-tworzenia-mempleksow-przedsiebiorczosc/

Przyjmując “niepatologiczną” postawę przeciętnego homo sapcia znanego z naszych czasów można sobie wyobrazić, że taki osobnik chce zabezpieczyć swój byt, realizować hobby, pasje etc. Pozornie nic groźnego. Jednakże! W czasie kiedy realizuje swoje cele indywidualne nie wkłada on swojej pracy w dzieła starszych & mądrzejszych i marnuje w ten sposób ICH zasoby, które przecież przed chwilą (mtm – polityka) wszyscy^^ wspólnie^^ współuczestnicząc^^ w procesie politycznym uznaliśmy za dystrybuowane w “części większej niż całość”^^ (bo przecież decydowało więcej mocy politycznych niż jest w populacji – nawet bóstwa interweniowały) przez reprezentantów naszych^^ dla naszego dobra^^ zgodnie z naszą^^ polityczną wolą. Jeśli jako członkowie gromady homo sapków czujecie się w tym procesie redystrybucji bananów & samic wyślizgani to pozostaje zmienić płaszczyznę rozstrzygnięć. Oznacza to że w grze o skończonej sumie zasoby (waszą pracę) już ktoś sobie politycznie przypisał (You Own Him druga strona IOU) i do tego wszyscy podzielają tą dominującą opinię że to właśnie tak ma być bo tak się wszyscy umówili. I w powyższych wyliczeniach politycznych dostrzegliśmy już, że ekspansja władztwa przekracza sumę faktów jakimi rozporządzamy więc w biznesie zapewne musi być tak samo, a cała koncepcja dystrybucji wysiłku gromady sprowadzi nam się na końcu do jakiegoś skonsolidowanego 105:29 wyznaczającego proporcję YOH dla wszystkich przekonanych że są zobowiązani. Tak samo więc jak w polityce będzie tu wyłącznie zabezpieczanie bytu dominującej linii rozwojowej, nie będzie żadnego hobby i żadnych peryferiów o stopniach swobody – konsolidacja jest absolutna i jest jedynym celem. Nie możecie więc w czasie swojego życia realizować żadnej woli poza…