Pożyczki a waloryzacja

Czy ktoś jest w stanie zweryfikować, czy pożyczka jest waloryzowana inflacjo?

2 Likes

3. Oprocentowanie:

a) preferencyjne od 0,15% w skali roku (na zasadach pomocy de minimis) dla mikro przedsiębiorstw,

b) na warunkach rynkowych od 1,15% dla małych i średnich przedsiębiorstw,

c) od 0% do stopy bazowej w przypadku przedsiębiorców, których cel Jednostkowej Pożyczki związany jest z przywróceniem płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19.

pod warunkiem, że Ostateczny Odbiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno – gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Ostatecznego Odbiorcy.

4. Brak dodatkowych opłat oraz prowizji.

5. Wkład własny nie jest wymagany.

6. Możliwość udzielenia 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

7. Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel własny in blanco oraz co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

  • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • sądowy zastaw rejestrowy,
  • blokada środków na rachunku bankowym,
  • przelew wierzytelności,
  • gwarancja bankowa,
  • • dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 kpc,
  • inne.
2 Likes

Jeśli nie byłoby rewaloryzowane to byłby sens nawet hipotekę na to wziąć.

2 Likes

Serio, nikogo to nie zainteresowało?

Gdyby była możliwość wzięcia kredytu oprocentowanego na praktycznie zero nie uwzględniającego inflacji?

1 Like

A po co nam zobowiązania?
Bo to kapitału nam brakuje kiedy darmo go drukują?
Ludzi dodrukuj, darmowych jak zawsze byli to się każdy prywaciorz rzuci.
To oni są źródłem dobrobytu, ich praca, ich łby, a nie jakieś cyferki co sobie fagasy dodrukują i każą Ci wymyślać skąd je później wziąć. Jeszcze Ci za nieoddanie przyczepi się jakiś siędzia, że masz wymyśleć jak, kiedy to jak jest banalne - niech mi bank centralny dodrukuje bo jest jedynym źródłem cyferek i problem rozwiązany^^
Witamy MMT - rozwiązano problem, który niczego nie rozwiązuje.
Dalej będą coraz śmieszniejsze postulaty.
Zabierzemy MiŚiom środki produkcji z nadzieją że one będą produkować. Skąd MiŚie biorą wsad jakoś nie przychodzi do głowy ludziom oganiającym click2play ponieważ w ich korelatorkach zamożność firmy wynika z jej istnienia, a nie z podaży i przepływów.

4 Likes