Wyciągając się za włosy z bagna (2)

Link do artykułu: https://zarobmy.se/wyciagajac-sie-za-wlosy-z-bagna-2/

Zdolności poznawcze w zakresie analizy danych są o kant dla prawie całej populacji – liczy się analiza rzeczywistości lokalnej – tej, w jakiej funkcjonujemy, aby funkcjonować w nieco większej. Studia z zarządzania nie prowadzą do zarządzania fabryką i wypłaty w postaci kilograma brzdęku miesięcznie. Kupienie fabryki – owszem, szczególnie jeśli właśnie sprzedałeś mniejszą, aby kupić większą. W ludzkich gromadach zawsze były osoby zdolne do uogólnień, do scalania wiedzy, generalizowania i wysnuwania wniosków – jest to absolutnie potrzebne populacji, aby tworzyć abstrakty racjonalizujące przekazem masowym zachowania skutkujące zwiększeniem dobrostanu populacji w danych warunkach (dziesięć przykazań czy 5s). Z tym, że warunki mogą się zmienić, może też zmienić się populacja i wtedy ideologia (nakazy wynikające z ideologii – nie zabijaj, sprzątaj, czyść narzędzia) staje się bezprzedmiotowa, ale jako wirus informacyjny w kulturze dalej pozostaje w użyciu właśnie dlatego, że większość ludzi nie potrafi dokonać uogólnień, nawet jak się ich tego uczy – umieją tylko zdawać egzaminy z tego, że to potrafią, a te egzaminy są po to, aby udowadniać że edukacja ogólna jest komukolwiek do czegokolwiek potrzebna. Nie jest. Gdyby było inaczej, istniałaby możliwość, aby ten ogromny odsetek populacji szczycący się wykształciuchstwem, był w stanie ze zbioru pustego wyprowadzić wszystkie zasady panujące w danej społeczności jako w sposób oczywisty korzystne. Takie zjawisko nie ma miejsca i po średnim wieku i dynamikach charakteru dla niego właściwych jesteśmy w stanie rozpoznać, jakie sposoby sterowania najpewniej będą stosowane w danej populacji – to czy będzie użyte sacrum, prawo, estetyka albo tęga laga (najczęściej kombinacja ich…

1 Like