Zmienne przedsiębiorcy

Link do artykułu: https://zarobmy.se/zmienne-przedsiebiorcy/

W kontekście poprzedniego tekstu rzućmy okiem na zmienne jakie mogą mieć zastosowanie przy opisie takiego zwierzęcia jak przedsiębiorca mogące opisywać i pozwalać na przewidywania poprawiające jego sytuację względną (relacje) w ramach środowisk, w których taki bytuje. Naturalnie jest to abstrakt społeczny, więc zmiennych swobodnych więcej niż przewidywań, a cały proces…

1 Like

Dlatego większość firm zatrzymuje się w rozwoju kiedy właścicielowi doba nie starcza na załatwienie spraw. Tylko niektórzy potrafią delegować zadania na innych.
Przeganianie klientów to cięcie popytu do mocy produkcyjnych.

1 Like

Takie problemy zawsze będą. Widziałem różne systemy - od kierownika z kartami produktu po pracowników z tabletami i zgodnie z prawem Murphy’ego nieraz coś zawiodło.

1 Like

Korzyść krańcowa wskazuje że słusznie.
Interakcje społeczno-ekonomiczne że tym słuszniej.

Nie pamiętam dnia żeby coś się nie zesrrr…

1 Like

Kiedyś wspominales że cos tam tworzyłeś dla mana niby do cięzarówki niby do czołgu. Może chodziło o taką maszyne? https://m.youtube.com/watch?v=RXfKU_YyH7Y

1 Like
1 Like