BaronQuest7 Polityka

Link do artykułu: https://zarobmy.se/baronquest7-polityka/

BQ7 Polityka i dynamiki wewnętrzne folwarku. Gdzie dwóch hominidów tam trzy opinie. Grupa trzymająca folwark ma własną, wewnętrzną dynamikę. Oczywiście Królem Bagna jest Pan Baron i on to wszystko tak poustawiał aby wszystkich tam trzymać za … każdym możliwym sposobem. Z przyczyn niezależnych Babiniec dominuje Jaskiniowców 3:2. Jest to proporcja…

1 Like