Konsekwencje rzeczywiste przesunięć wykresu w prawo

Link do artykułu: https://zarobmy.se/konsekwencje-rzeczywiste-przesuniec-wykresu-w-prawo/

Tak czy tak wykres rośnie długoterminowo, ale! Przesunięcie w prawo powoduje odroczenie konsumpcji z braku przedmiotu do skonsumowania oraz przesuwa konsekwencje przetwórcze jego konsumpcji – czyli produkty będące rezultatem konsumpcji. Dość tej językowej demagogii – odraczamy zakup domu => odraczają nas piękne panie => odroczone jest potomstwo => na rynek konsument dotrze później, ale producent, organizator, polityk, żołnierz i szewc również. Jeśli dotrze tam w ogóle. Fakty podważają sens konstruowania gospodarek przemysłowych z punktu widzenia ogółu populacji i dlatego przemysł ma sens – jest tak skutecznym filtrem jak rolnictwo czy hodowla. Łowcy i zbieracze zostali wyparci przez rolników bez jakiejś ogólnoplanetarnej wojny z łowieniem, bez udziału planetarnego rządu i oczywiście Galaktycznego Spisku Żydów. Dlatego właśnie stosujemy sztuczki racjonalizujące durniom zjawisko, którego żaden trzeźwo myślący człowiek nie łyknie jak Reksio szynki – a tego mianowicie, że zasilania nie wystarczyło na realizację JEGO potrzeb w czasie przewidzianym przez NIEGO. Racjonalizacja przesuwania (durniom) wykresu w prawo bez obniżania przez nich wydatku mocy na potrzeby przesuwających jest umocowana sakralnie w aspektach poznawczych. Za sacrum w moich czasach i w okupującym mnie kręgu kulturowym uznawane jest bóstwo pod nazwą “prawo”. Wszelkie aspekty życia, handlu, porządku społecznego i użycia drabiny są tymże wymysłem niby regulowane. Niby, ponieważ jest to tak skomplikowana religia, że sami wyznawcy jej nie ogarniają, a nawet kapłani nie radzą sobie z jej oderwaniem od rzeczywistości. Racjonalizacja zachowań nieracjonalnych związanych z przesuwaniem wykresu sprowadza się do prostych sztuczek handlowych znanych jeszcze w starożytności związanych z bezskutecznością w egzekucji roszczeń. Za wysiłek oferowana jest…