Memetyka poparta zwrotem w gospodarce planowanej


#1

Link do artykułu: https://zarobmy.se/memetyka-poparta-zwrotem-w-gospodarce-planowanej/

Doskonale wiemy, że zanim wszystkie abstrakcyjne metody zawiodą to „oni” spróbują i tej, aby wprowadzić gospodarkę centralnie planowaną o charakterze nakazowo-zakazowym (kij-marchew) z przepychaniem ludności z MiŚiów do korpo, aby uzyskać gospodarczy ład korporacyjny o charakterze faszystowskim. Nie uda się to, jak każdy genialny pomysł, z tego powodu, że demografia jest zbyt licha aby uciągnąć jakąkolwiek gospodarkę, ale i tak to wdrażają. Trzeba się będzie w takim rozwiązaniu ustawić. Zaczynając od zapisania do Partii i nauczenia się nowej roli, jaka by nie była, na pamięć. W tekście poruszę kwestię tego kto i po co ma oceniać produkty, oraz przy użyciu jakiego aparatu. W gospodarce planowanej występuje konflikt wyceny wpływów (organizacyjnych, technicznych i politycznych), pozoru-rynku (referaty podaży i popytu), wpływów dozorowych (aparatu dochodzeniowo-śledczego) i wpływów siłowych. W innych ustrojach te problemy i tarcia są mniejsze, gdyż regulowane są podażowo. W gospodarce mieszanej i planowanej każdy może się powołać na inne warunki zadaniowania, inne cele i inaczej ocenić (a nawet osądzić) rezultat. Jednakże każda gospodarka jest planowana, nawet ta jednoosobowa prowadzona przez gospodarza jest realizacją jakiegoś planu tegoż gospodarza – coś tam sobie umyślił i robi, a “umyślił” oznacza że przewidywał przyszłe zdarzenia i w ramach podejmowania informacji ze świata (działa/nie działa) dokonywał modyfikacji planu jak i przewidywań przyszłości. To jest istotne zagadnienie gospodarcze: przewidywanie przyszłości. Mamy przeróżne modele tego, jak powinno funkcjonować przewidywanie oraz wiemy jaki powinien być wynik (zgodny z rzeczywistością – wynik przewidywań oczywiście wskazujący na naszą nieomylność). Aparat analityczny oparty o przewidywanie zdarzeń przyszłych na podstawie zdarzeń przeszłych…