Mniejsze zło odrzucania hierarchii

Link do artykułu: https://zarobmy.se/mniejsze-zlo-odrzucania-hierarchii/

Mniejsze zło jest małpim okrucieństwem Wirusy informacyjne – rozpowszechniające się głupie pomysły wzbudzające durniów do ich rozpowszechniania w sieci innych równie bystrych prowadzą do takiego rezultatu, że zainfekowana populacja przestaje spełniać jedyne istotne w naturze kryterium – przestaje ekspandować (zajmować teren, zwiększać liczebność, zdobywać nowe zasoby w większej ilości niż te zużyte). Ponieważ jednak jakiś rozum każdy z nas ma to żeby taki wirus był skuteczny jego rezultat musi łączyć takie sekwencje zdarzeń, które rozpatrywane osobno wzbudzają osobnika pozytywnie, a rozpatrywanie ich całościowo (z ukierunkowaniem na ekspansję) jest niemożliwe z powodu zajętości zasobów (supresja innymi aktywnościami). Zawęża się więc niewolnikom horyzont analizy i wprowadza w sekwencję “jest dobrze i będzie lepiej” przesuwając im wykres w prawo – bo lepiej będzie później, a to dobrze to tylko tak w liczbach. W systemie rozrachunkowym dużych gromad homo sapiens te sztuczki sprowadzają się do odroczenia zapłaty z warunkiem wystąpienia w przyszłości potencjalnych ryzyk jakich to odroczenie pozwoli uniknąć – co ciekawe ten numer działa wyłącznie na ludzi znających śnieg. Na tworzenie systemu emerytalnego, czy samodzielnego oszczędzania w portfel akcji, obligacji i innych cyferek “co rosną” możecie nabrać Japończyka, Niemca, Norwega, Koreańczyka, Moskalika czy obywatela Nowogrodu. Ale w Grecji, Hiszpanii, na Filipinach, Meksyku czy Jamajce długoterminowe realizowanie zobowiązań to kpina. Ponieważ nadejściem przyszłych ryzyk (choroby, wypadku, starości), na których przezwyciężenie trzeba mieć zasoby można wzbudzić emocjonalnie wyłącznie osoby wychowane w kulturach gdzie zima zabija. Nie ma innego powszechnie występującego odniesienia do okresu słabości kiedy trzeba korzystać ze spiżarki i socjalnego credit score. To dość…

Dzięki za artykuł. Samo życie.

1 Like