Stopy walut przytomnego zastosowania (1)

Link do artykułu: https://zarobmy.se/stopy-walut-przytomnego-zastosowania-1/

Wiecie dlaczego nie wolno Wam wozić przy sobie przez granicę ponad 10keur? Dość obszerny tekst o tym, czego potrzeba w skarbcu przedsiębiorstw zaledwie poruszał kłopotliwy temat, jaki zamiotło pod dywan Breton Woods po wygraniu przez USA wojny z prawie całym światem i wykreśleniu poza świat handlu tych, którzy uparli się nie przegrywać. Oderwijmy się na chwilę od finansów i rzućmy okiem na towar & usługę – to nam o wiele więcej powie o abstrakcie pieniądza niż śledzenie przepływów finansowych, które nie bez powodu nie mają wiele wspólnego z przepływem towarów i można sobie z tego uroić gospodarki oparte na usługach będące mirażem. Ponieważ objaśnienie tego tematu będzie spatialne, to proponuję dla zobrazowania metodologii wyobrazić ekran, na którym losowo rozrzucamy kilka punktów, każdemu przypisując jakiś “kolor” (albo smak, albo jakieś tam inne pojęcie wymuszające “płaszczyznę”), a następnie funkcją dystansu każdego pixela ekranu od wszystkich punktów opisujemy kolor tego pixela na proporcji mieszanin tych kolorów zależnie od odległości (jakaś tam krzywa funkcji odległości jaka nam akurat się spodoba, oddając artystyczny zamysł prezentacji). Jeśli zamiast miesznia użylibyśmy najwyższej wartości (najbliższego źródła koloru) to uzyskamy tesselację Woronoja zależną od metryki danej przestrzeni (w pixelach będzie to metryka Manhattan, ale w dużej rozdzielczości względem gęstości punktów źródłowych będzie udawało metrykę euklidesową wystarczająco dobrze). Jeśli do takiej topologii prócz punktów uda nam się dodać szlaki transportu (punktowe koszty przebycia odległości różnicujące pixele tymże kosztem jako “hipsometria” dla danej mapy), źródła wydobycia, punkty konsolidacji (skarbce jako punkty o geografii bezpieczniejszej niż przeciętna) to wypadkowe przetwarzania, dyslokacji populacji,…