Charakterystyki przedsiębiorstw mniejrynkowych

Link do artykułu: https://zarobmy.se/charakterystyki-przedsiebiorstw-mniejrynkowych/

Zanim poruszę kwestię przejęć w przedsiębiorstwach pozwolę sobie wymienić szereg przedsiębiorstw, których w ramach obecnego głównego nurtu gospodarki (porządku korporacyjnego szczególnych spółek prawa handlowego) nie ma sensu włączać do tematu przejęć. Oczywiście postaram się te przedsięwzięcia scharakteryzować, choć są to raczej ciekawostki, a nie rozwiązania przystające do dzisiejszej konwencji gry…