Lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

a ja mam coś z innej beczki: historia z dreszczykiem z 89 roku…
kontrwywiad wojskowy powiesił swojego współpracownika

3 Likes

Ale to jest dobre, dzięki!

„kłamstwo musi być wiarygodne i prawdopodobne, a prawda nie”

3 Likes

Rozmawiałem z kuzynką wczoraj.

Mieszka w Kaliningradzie, jej mąż jest wojskowym oficerem w bazie.

Powiedziała, że benzyna jest u nich za 1$. Wyżywić się Kaliningrad może, bo zasiali tyle pól i działek, że nie ma komu tego wszystkiego oporządzić.

Kuzynka robi akurat remont domu teraz i mówi, że ludzie po blokadzie przez Litwę tranzytu rzucili się na cement itd. i jej się nie spina budżet remontu.

Ciocia akurat jest prostą osobą, ale już 3 lata temu wiedziała do czego to zmierza. Kupiła pod Kaliningradem 2 ha ziemi i zasadziła ziemniaki, bo czuła nosem, że to będzie dobry biznes.

9 Likes